çıkar yol

başbuğ

eski türklerde başkomutan, önder.

tavır

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

hiciv

özsever

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

muaf sözlük

bilgi küllerinden yeniden doğmaktır sloganıyla, sözlükler alemine katılan yeni bir soluktur; muaf sözlük...

muafiyette muvaffak olma temennisi düsturumuzdur. rabbim mahçup etmesin bizi.

bismillah...

zeytinlirockfestivali

balıkesir akçay da yapılan rock festivali. bu sene biraz sönük geçiyor. dün gece çok sinek vardı, sabah deniz soğuktu. yan çadırda çok haşin bir sevişme vardı ve bende çadırda yalnızdım. söyleyeceklerim bu kadar.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

norm

kurallar olarak benimsenen, yerleşmiş bir ilkeye veya yasayan uygun durum.

terörizm

topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü.