kargaşa

idealizm

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü, ülkücülük.

zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

alkol

her geçen gün ziyadesiyle zam gelen narkotik madde.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

muaf sözlük

uludağ sözlük gibi iğrenç ve seviyesiz bir ortama dönüşmemesi umulan yeni platform. benim için çok değerli olan bir insanın tavsiyesi ile geldim.

izlenim

bir şeyin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba.

edebiyat

olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

muaf sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

olmazsa olmaz başlıklardan biridir.

hepimizin kalemi, dili, aklı ve bir de hayatı olduğuna göre hepimiz bir şeyler söylemek isteriz.

ılerleyen zamanlarda çok değerlenecek başlıktır.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.

evrim ağacı

güzel ve aşırı yararlı bir platform / oluşum.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

deprem

hiçbir ülkenin başına gelmemesi gereken doğal afetlerden en yıkıcısı.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

terör

genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

kriter

bir yargıya varabilmek için veya değer verebilmek için başvurulan ilke.