subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

zeka

insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.

fobi

bir canlıya veya herhangi bir şeye karşı duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

reaksiyon

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

hasret

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, özlem.

sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.

sevgi

bir insana karşı duyulan yüce ve sonsuz bir duygu.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

kısasa kısas

yapılan bir kötülüğün aynısını, karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.

kavram

bir nesnenin, bir duygunun veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

homoseksüel

yalnızca kendi cinsine ilgi duyan kimse.

saldırgan

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

evrim

kavram olarak evrim aslında her türlü tekamülü içermekle birlikte günümüzde evrim denince akla biyolojik evrim hatta türler arası geçişliliği esas alan “materyalistik evrim” gelir. halbuki bir markanın, bir sporcunun, bir sanatçının da yıllar içindeki yapısal değişikliklerine evrim denilebilir. dünya görüşümüzün de evrimi mümkündür.
(bkz:anlam daralması)

hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.