deprem

hiçbir ülkenin başına gelmemesi gereken doğal afetlerden en yıkıcısı.

öç

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.

mustafa kemal atatürk

türk milletinin ebedi başkomutanı ve önderi olan ulu insandır; ruhu şâd olsun.

misilleme

kötü bir davranışa aynen verilen karşılık.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

ilah

1. çok tanrıcılıkta insanüstü varlıklardan her biri.

2. allah, rab, tanrı, halik, hüda.

3. bir alanda yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen ve çok tutulan kimse: "moda ilahı."

sağgörü

gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, kavrayış, anlayış, basiret.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

cami

müslümanların bir arada namaz kılmak, tanrı’ya tapınmak için yaptıkları, içinde günde beş kez namaz kılıp dua okudukları, tanrı’ya tapındıkları yapı.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

zarif

hoşa giden, güzel, çekici kimse.

duygusal

gözü yaşlı bir duygululuğu olan, içli kimse.

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

asker

orduda görevli bulunan, erden mareşale değin herkes.