mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

basiret

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

tesir

kurt

köpekgillerden, asya, avrupa ve kuzey amerika’da yaşayan, köpeğe çok benzeyen ve ondan daha iri, daha güçlü, uzun kafalı ve sivri burunlu, kuyruğu tüylü, postu genellikle gri sarı olmakla birlikte iklime ve yaşa göre değişebilen, yırtıcı, etçil memeli hayvan.

simurg

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

yanılsama

var olan bir canlıyı veya nesneyi farklı, değişik algılama, illüzyon.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

sigara

ne kadar iğrenç olsa da kendini sevdiren meret.

intiba

kadın

soğdçadan dilimize geçen bir ad.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.