muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

şaheser

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, başyapıt, başeser.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

zümrüdü kanka

hayal kurmayı seven yazar. iyi yazar.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

astroloji

manevi safsatadan, zırvadan başka bir şey olmayan sahte bilim.

özgürlük

uğruna savaşılan bir kavramdır. insanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi iradesine ve düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu.

ölçüt

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

ahlak

1. insanların toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

2. insanda bulunan iyi veya kötü huy.

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

amigdala

beynin korku merkezine verilmiş bir ad.