ekstrem

bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren kimse, müfrit, aşırı, uç.

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

mustafa kemal atatürk

türk milletinin ebedi başkomutanı ve önderi olan ulu insandır; ruhu şâd olsun.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

bencil

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, egoist, hodbin.

özsever

cem yılmaz

nüktedan bir kişiliktir, yerini günümüzdeki komedyenler dolduramaz.

sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.

evrim ağacı

güzel ve aşırı yararlı bir platform / oluşum.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

içgüdü

canlılara doğuştan gelen hareketlerin ve davranışların tümü.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

namaz

islam dinine göre, müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyrulan ibadet.

intiba

dua

tanrı'ya yalvarma, tanrı'dan yardım isteme, yardım dileme, yakarış.

ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.