oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

çıkar yol

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

hoyrat

kaba, kırıcı, hırpalayıcı.

terör

genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem.

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.

queen

şahsımın sözlüğe katılmasına vesile olmuş son derece değerli ve özel bir insan. hayatta belki de ancak bir tanesini tanıyabileceğiniz türden birisi. o kadar farklı ve nadide bir insan yani.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

zümrüdü kanka

hayal kurmayı seven yazar. iyi yazar.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

sosyalizm

toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

müslümanlık

tecrübe

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, deneyim.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

şaheser

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, başyapıt, başeser.

motivasyon

canlıda hareketi başlatan, iş yapmaya iten içsel güç.

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.