narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

cami

müslümanların bir arada namaz kılmak, tanrı’ya tapınmak için yaptıkları, içinde günde beş kez namaz kılıp dua okudukları, tanrı’ya tapındıkları yapı.

tutarsız

davranışları veya sözleri birbirini tutmayan, tezat içinde olan kimse.

erkek

"erk"ten gelen bir ad. tabii yanılmıyorsam.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

terörist

terörizm yanlısı kimse.

demagoji

bir kimsenin veya bir grubun duygularını çoğaltacak biçimde harekete geçirerek, abartılı veya gerçek dışı sözler söyleme ve kazanmaya çalışma, laf cambazlığı.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

cani

cinayet işlemiş kimse.

muaf sözlük

vatana ve millete hayirli olsun.

sağgörü

gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, kavrayış, anlayış, basiret.

zarif

hoşa giden, güzel, çekici kimse.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

namaz

islam dinine göre, müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyrulan ibadet.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

barış

kötü amaçlar uğruna arkasına sığınılabilen kavram. ulu önder atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" sözü ise asla teslimiyetçi bir zihniyeti yansıtan bir söz değildir.

sigara

ne kadar iğrenç olsa da kendini sevdiren meret.