haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

efsane karikatürler

yazarların beğendiği karikatürlerden oluşan başlıktır.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

zümrüdü kanka

uzun yollardan yorulmadan yürüyen yazar.
açık ve parlak olsun yolu.

erkek

"erk"ten gelen bir ad. tabii yanılmıyorsam.

günün marşı

bugün 30 ağustos zafer bayramı olması sebebiyle güne bıraktığım marştır.

ne mutlu türk'üm diyene!..

mutluluk

mutsuzluk karşıtı olan evrensel bir diğer olgudur.

ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

küfür

sövmek için söylenen küçük düşürücü söz.

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

cinayet

insan öldürme, kıya.

kriter

bir yargıya varabilmek için veya değer verebilmek için başvurulan ilke.

subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.