edebiyat

olay, düşünce, duygu ve imgelerin, insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.

lezbiyen

kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunan kadın.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

evrim ağacı

güzel ve aşırı yararlı bir platform / oluşum.

sherlock holmes

sir arthur conan doyle'nin sherlock holmes adlı eserinden aynı isime sahip hayali karakterdir.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

depresif

depresyondan mustarip, depresyona maruz kalmış kimse.

narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

hicviye

bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, yergi, hiciv.

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

intikam

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, öç.

asker

orduda görevli bulunan, erden mareşale değin herkes.

doğa

kendiliğinden var olan ve insan etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren, canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

sarışın bir kurt

(bkz:nazım hikmet) in şiirinde geçen bölümdür. genco erkal harika seslendirmiştir.

“ dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.paşalar onun arkasındaydılar.
o, saati sordu
paşalar: 'üç', dediler.
sarışın bir kurda benziyordu
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak
kocatepe'den afyon ovasına atlayacaktı.”

yanılsama

var olan bir canlıyı veya nesneyi farklı, değişik algılama, illüzyon.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.

biyoloji

canlılarda doğma, gelişme, üreme vb. yaşam aşamalarını inceleyen bilim.