intiba

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

olgu

birtakım olayların dayanağı olan sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç.

psikoloji

akıl, zihin, bilinç ve düşünceyle ilgilenen bir bilim dalı.

kargaşa

rain man

dustin hoffmanın otistik kardeş rolünde yardırdığı, oyunculuk dersi verdiği film. bilmeseniz adamı gerçekten otistik sanabilirsiniz.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

demagoji

bir kimsenin veya bir grubun duygularını çoğaltacak biçimde harekete geçirerek, abartılı veya gerçek dışı sözler söyleme ve kazanmaya çalışma, laf cambazlığı.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

hiciv

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

vahşi

1. medenîleşmemiş, ilk çağdaki insanlar gibi medeniyetten uzak.

2. acımasız, gaddar, merhametsiz, kıyıcı (kimse).

3. yabani (hayvan).

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

ekstrem

bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren kimse, müfrit, aşırı, uç.

tutum

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

reaksiyon

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.