oksimoron

doğu ile batının muttasılı, kuzey ile güneyin ekvator buluşması gibi; tezat kardeşliğidir oksimoron. bazen edebî pekiştirme, bazen de inceden alay için kullanılan kavramdır.

özsever

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

namaz

islam dinine göre, müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyrulan ibadet.

saldırgan

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.

öfke

insanda bulunan savunma mekanizması.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

ajitasyon

1. kışkırtma, kışkırtı.

2. duygu sömürüsü.

kargaşa

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

çay