mutsuzluk

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

kaygı

üzüntü, korku duyulan düşünce, tasa, gam.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

çare

bir sonuca varmak veya engelleri ortadan kaldırmak için tutulması gereken yol, çözüm yolu, çıkar yol, hâl çaresi.

muaf sözlük

muaf sözlük mü? ooo alırım bi dal... şaka bir yana besmele ile başlayıp 8. vadiden ötelere ulaşmasını dilediğim sözlüğümüzün varlığı daim olsun. yeni bir soluk, yeni bir sema katı. ne diyeyim, uç uçabildiğin kadar anka kuşu.

hayırlı olsun.

devlet

toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

anne

kutsal bir varlık olsa da fazla da abartılmaması, putlaştırılmaması gereken aile üyesi. her annenin her yaptığı doğru olacak diye bir kaide yok.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

hodbin

türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.