sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

feminist

feminizme bağlı kimse.

sağgörü

gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, kavrayış, anlayış, basiret.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

kreşlerdeki şiddet

denetimden uzak en önemlisi de vicdansız yaratıkların ellerine teslim edilen minicik çocukların maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddettir.

en yakın örneği samsun’da yaşandı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kres-degil-korku-evi-41316515

zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

mustafa kemal atatürk

sarı saçlı, çakır komutan... türkiye tarihin bir devrim lideridir, doğruları ve keşke olmasaydı'ları da vardır belki ama bu kendisinin türk tarihindeki yerini değiştirmeyecek daima üstte tutacaktır. yâd olsun başbuğ'um.

ırz

kült

1. tapınma.

2. bir grup veya insanlar arasında aşırı ilgi görmüş film.

basiret

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

tesir

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

kinci

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kindar.

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.