fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

motivasyon

canlıda hareketi başlatan, iş yapmaya iten içsel güç.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

sadakat

sağlam ve güçlü içten bağlılık.

başyapıt

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, şaheser.

nesnel

nesnelerle ilgili, objektif.

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

şiddet

karşıt tutumda, görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert davranma, sertlik.

hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.

sarışın bir kurt

(bkz:nazım hikmet) in şiirinde geçen bölümdür. genco erkal harika seslendirmiştir.

“ dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.paşalar onun arkasındaydılar.
o, saati sordu
paşalar: 'üç', dediler.
sarışın bir kurda benziyordu
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak
kocatepe'den afyon ovasına atlayacaktı.”

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

mustafa kemal atatürk

sarı saçlı, çakır komutan... türkiye tarihin bir devrim lideridir, doğruları ve keşke olmasaydı'ları da vardır belki ama bu kendisinin türk tarihindeki yerini değiştirmeyecek daima üstte tutacaktır. yâd olsun başbuğ'um.

sallama çay

içine çay nevi bir şey bir şey koyuyorlar. çay olduğunu iddia ediyorlar ama çay olmadığını düşündüğüm durumdur.

sıcak suyun içinde çözülen maddedir.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

başbuğ

eski türklerde başkomutan, önder.

imge

genel görünüm, imaj.

konsept

kavram, anlayış, görüş, düzen, içerik.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

özellik

bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik.

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.