adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

kargaşa

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

sanat

belli bir uygarlığın, belli bir dönemin anlayış ve beğeni ölçülerine uygun yaratılmış anlatım.

tesir

mutluluk

mutsuzluk karşıtı olan evrensel bir diğer olgudur.

ingilizce

hint–avrupa dil ailesinden, ingiltere’de, irlanda’da, amerika birleşik devletleri’nde, kanada’da, avustralya’da ve çoğu eski ingiliz sömürgesi olan, ingiliz uygarlığını benimsemiş daha başka birçok ülkede konuşulan dil.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

depresif

depresyondan mustarip, depresyona maruz kalmış kimse.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

sherlock holmes

sir arthur conan doyle'nin sherlock holmes adlı eserinden aynı isime sahip hayali karakterdir.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

muaf sözlük

sözlükler aleminin yeni çocuğu. güzel olana tutkulu, zincirlerden muaf sözlük.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.