global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

hasret

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, özlem.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

nesnel

nesnelerle ilgili, objektif.

feminist

feminizme bağlı kimse.

idealizm

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü, ülkücülük.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

tesir

tutarsız

davranışları veya sözleri birbirini tutmayan, tezat içinde olan kimse.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

sevgi

bir insana karşı duyulan yüce ve sonsuz bir duygu.

ilke

"prensip" ve "umde"nin eş anlamlısı olan nosyon. temel düşünce, temel inanç, temel bilgi, davranış kuralı, öge ve unsur anlamlarına gelir.

yaradan

mustafa kemal atatürk

gelmiş geçmiş en büyük lider. onu anlatmaya lügatlar yetmez.

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.