hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

ölüm

insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi durumu.

günün şarkısı

dinlenilen şarkının diğer sözlük ahalisi ile paylaşıldığı başlıktır.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

hicviye

bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, yergi, hiciv.

rasyonel

akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ussal.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

kaygı

üzüntü, korku duyulan düşünce, tasa, gam.

hodbin

idealizm

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü, ülkücülük.

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

özellik

bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik.

his

duyularla algılama, duygu.

illüzyon

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

evrim

kavram olarak evrim aslında her türlü tekamülü içermekle birlikte günümüzde evrim denince akla biyolojik evrim hatta türler arası geçişliliği esas alan “materyalistik evrim” gelir. halbuki bir markanın, bir sporcunun, bir sanatçının da yıllar içindeki yapısal değişikliklerine evrim denilebilir. dünya görüşümüzün de evrimi mümkündür.
(bkz:anlam daralması)

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.