narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

adrenalin

canlıyı acil harekete geçiren hormon.

demleme çay

halis olandır. rize nin doğusundan üretilen kurutulanı makbuldür. üzerine sıcak su konularak, demleme yöntemi ile yapılan sıcak içecektir.

barış

kötü amaçlar uğruna arkasına sığınılabilen kavram. ulu önder atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" sözü ise asla teslimiyetçi bir zihniyeti yansıtan bir söz değildir.

türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

yaradan

depresif

depresyondan mustarip, depresyona maruz kalmış kimse.

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.

oksimoron

genellikle iki kelimeden oluşan kendi içinde çelişkili ifade, mesela “sessizce haykırdım” tamlamasındaki gibi. ya da “okulumuza bağış yapmanız zorunludur” da olduğu gibi. bağış isteyerek yapılan bir fiil olmakla birlikte, zorunluluk kelimesiyle çelişki içeriyor. tek kelime ile yapılabilenleri de vardır, meşhur “yalnızız” ya da “yalancıyım” ifadesinde olduğu gibi.

ingilizce

hint–avrupa dil ailesinden, ingiltere’de, irlanda’da, amerika birleşik devletleri’nde, kanada’da, avustralya’da ve çoğu eski ingiliz sömürgesi olan, ingiliz uygarlığını benimsemiş daha başka birçok ülkede konuşulan dil.

hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

gurur

1. kibir.

2. onur, şeref, haysiyet.

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.

astroloji

manevi safsatadan, zırvadan başka bir şey olmayan sahte bilim.

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

limonlu soda

mideyi şişiren sodadır.

tadı güzel ancak bir şişeden fazla içilmesi önerilmez.