idealist

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı olan kimse.

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

idrak

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.

ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

eleştiri

bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yönlerini bulup gösterme amacıyla inceleme işi, tenkit.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

sanat

belli bir uygarlığın, belli bir dönemin anlayış ve beğeni ölçülerine uygun yaratılmış anlatım.

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

kavram

bir nesnenin, bir duygunun veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

sallama çay

içine çay nevi bir şey bir şey koyuyorlar. çay olduğunu iddia ediyorlar ama çay olmadığını düşündüğüm durumdur.

sıcak suyun içinde çözülen maddedir.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.

eşcinsel

yalnız kendi cinsine ilgi duyan, homoseksüel.