ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.

kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.

panik

ani dehşet duygusu, büyük korku, yılgı.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

manipülasyon

insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme.

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

30 ağustos zafer bayramı

türk ulusunun tarihine altın harflerle yazılmış en şerefli sayfalardan birisidir.

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

muaf sözlük

sözlükler aleminin yeni çocuğu. güzel olana tutkulu, zincirlerden muaf sözlük.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

irade

bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme ve bunu uygulama gücü.

ilke

"prensip" ve "umde"nin eş anlamlısı olan nosyon. temel düşünce, temel inanç, temel bilgi, davranış kuralı, öge ve unsur anlamlarına gelir.

teknik

kriter

bir yargıya varabilmek için veya değer verebilmek için başvurulan ilke.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.