bilim

evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

öngörü

bir işin ilerisini tahmin etme veya bir işin ileride nasıl bir yol alabileceğini anlama ve ona göre davranma.

tavır

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

ahlak

1. insanların toplum içinde uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

2. insanda bulunan iyi veya kötü huy.

muaf sözlük

açılışı, güzel bir cuma'ya denk gelen 30 ağustos zafer bayramına denk gelmiş geleceği parlak göz bebeğimiz sözlüktür.

zeytinlirockfestivali

balıkesir akçay da yapılan rock festivali. bu sene biraz sönük geçiyor. dün gece çok sinek vardı, sabah deniz soğuktu. yan çadırda çok haşin bir sevişme vardı ve bende çadırda yalnızdım. söyleyeceklerim bu kadar.

bilinçaltı

insanda, bilinç dışı olmakla birlikte, kapsamında olanların istendiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; kişide, bilince inmeyen olayların geçtiği varsayılan iç.

ilah

1. çok tanrıcılıkta insanüstü varlıklardan her biri.

2. allah, rab, tanrı, halik, hüda.

3. bir alanda yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen ve çok tutulan kimse: "moda ilahı."

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

alkol

her geçen gün ziyadesiyle zam gelen narkotik madde.

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

terörist

terörizm yanlısı kimse.

misilleme

kötü bir davranışa aynen verilen karşılık.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.