enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

tasa

kaygı, gam, üzüntü, endişe vb.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

yaradan

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

kahve

günde üç kere içtiğim için kalbimi patür kütür eden içecek en güzeli ise türk kahvesi'dir.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

barış

kötü amaçlar uğruna arkasına sığınılabilen kavram. ulu önder atatürk'ün "yurtta barış dünyada barış" sözü ise asla teslimiyetçi bir zihniyeti yansıtan bir söz değildir.

öç

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

ırz

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.