ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

biyoloji

canlılarda doğma, gelişme, üreme vb. yaşam aşamalarını inceleyen bilim.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

heteroseksüel

karşı cinse ilgi duyan, arzulayan kimse.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

ölçüt

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

hicviye

bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, yergi, hiciv.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.