sherlock holmes

sir arthur conan doyle'nin sherlock holmes adlı eserinden aynı isime sahip hayali karakterdir.

sadakat

sağlam ve güçlü içten bağlılık.

hukuk

toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalar.

müslüman

islam'a bağlı bulunan kimse, mümin.

kreşlerdeki şiddet

denetimden uzak en önemlisi de vicdansız yaratıkların ellerine teslim edilen minicik çocukların maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddettir.

en yakın örneği samsun’da yaşandı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kres-degil-korku-evi-41316515

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

deprem

hiçbir ülkenin başına gelmemesi gereken doğal afetlerden en yıkıcısı.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

cem yılmaz

nüktedan bir kişiliktir, yerini günümüzdeki komedyenler dolduramaz.

dehşet

bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

narsisizm

narsist insanlarca benimsenen felsefi öğreti.

eleştiri

bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yönlerini bulup gösterme amacıyla inceleme işi, tenkit.

mutluluk

mutsuzluk karşıtı olan evrensel bir diğer olgudur.

duygusal

gözü yaşlı bir duygululuğu olan, içli kimse.

metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

özellik

bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

muaf sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

olmazsa olmaz başlıklardan biridir.

hepimizin kalemi, dili, aklı ve bir de hayatı olduğuna göre hepimiz bir şeyler söylemek isteriz.

ılerleyen zamanlarda çok değerlenecek başlıktır.