kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

bilim

evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

vahşet

1. vahşi olma durumu.

2. gaddarlık, kıyıcılık, acımasızlık, merhametsizlik.

3. korku, ürküntü, dehşet.

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.

etik

iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

tesir

illüzyon

teorem

kanıtlanabilen bilimsel önerme.

içgüdü

canlılara doğuştan gelen hareketlerin ve davranışların tümü.

allah

evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

küfür

sövmek için söylenen küçük düşürücü söz.

şaheser

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, başyapıt, başeser.

global

dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, küresel.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

mutluluk

mutsuzluk karşıtı olan evrensel bir diğer olgudur.

ingilizce

hint–avrupa dil ailesinden, ingiltere’de, irlanda’da, amerika birleşik devletleri’nde, kanada’da, avustralya’da ve çoğu eski ingiliz sömürgesi olan, ingiliz uygarlığını benimsemiş daha başka birçok ülkede konuşulan dil.