panik

ani dehşet duygusu, büyük korku, yılgı.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

ağlamak

rahatlatıcı bir aktivite.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.

tesir

öfke

insanda bulunan savunma mekanizması.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

kriter

bir yargıya varabilmek için veya değer verebilmek için başvurulan ilke.

erkek

"erk"ten gelen bir ad. tabii yanılmıyorsam.

amigdala

beynin korku merkezine verilmiş bir ad.

yaşam

"hayat"ın eş anlamlısı olan ve çağdaş türkçe kökenli kavram; "doğumdan ölüme kadarki süre" demektir.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

imaj

gel bak ne buldum

ne bulduğunu muaf sözlük de de merak ettiğim yazar.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

idam

türkiye'ye gelip gelmemesi tartışmalara yol açan ceza yöntemi.

muaf sözlük

gel bile denmediği halde atımız ile beraber geliriz elbet. (bkz:zeytinlirockfestivali) nden selamlar.

mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.