ingilizce

hint–avrupa dil ailesinden, ingiltere’de, irlanda’da, amerika birleşik devletleri’nde, kanada’da, avustralya’da ve çoğu eski ingiliz sömürgesi olan, ingiliz uygarlığını benimsemiş daha başka birçok ülkede konuşulan dil.

ilkel

ilk durumunda kalmış, gelişmesinin başında bulunan.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

ekstrem

bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren kimse, müfrit, aşırı, uç.

kadın

soğdçadan dilimize geçen bir ad.

kısasa kısas

yapılan bir kötülüğün aynısını, karşılık olarak, o kötülüğü yapan kimseye yapma.

kargaşa

mustafa kemal atatürk

sarı saçlı, çakır komutan... türkiye tarihin bir devrim lideridir, doğruları ve keşke olmasaydı'ları da vardır belki ama bu kendisinin türk tarihindeki yerini değiştirmeyecek daima üstte tutacaktır. yâd olsun başbuğ'um.

korku

1. bir tehlike veya tehlike düşünce karşısında duyulan kaygı, üzüntü.

2. insanda ağız kuruması, şok olma, kalp atışlarının hızlanması veya daha karmaşık fizyolojik tepkilerle görülen duygu, dehşet.

erkek

"erk"ten gelen bir ad. tabii yanılmıyorsam.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

çocuk kokusu

özellikle bebek kokusu cennet kokusu gibidir. bayılırım.

deneyim

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, tecrübe.

katil

insan öldüren kimse, cani.

vakar