sosyalizm

toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti, sosyalistlik, sosyalizm, erkincilik karşıtı.

nükte

ince anlamlı ve düşündürücü söz, espri.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

adrenalin

canlıyı acil harekete geçiren hormon.

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

heteroseksüel

karşı cinse ilgi duyan, arzulayan kimse.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

basiret

teknik

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.

muaf sözlük

bilgi küllerinden yeniden doğmaktır sloganıyla, sözlükler alemine katılan yeni bir soluktur; muaf sözlük...

muafiyette muvaffak olma temennisi düsturumuzdur. rabbim mahçup etmesin bizi.

bismillah...

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.

esrar

illegal olan psikoaktif bir madde.

kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.

şiddet

karşıt tutumda, görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert davranma, sertlik.

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

eleştiri

bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yönlerini bulup gösterme amacıyla inceleme işi, tenkit.