reaksiyon

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

düzenek

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, mekanizma.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

yetenek

bir şeyi anlama ve yapılma veya bir etkiyi alabilme gücü, kabiliyet.

panik

ani dehşet duygusu, büyük korku, yılgı.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

güdü

bilinçli veya bilinçsiz olarak hareketi doğuran, sürekliliğini sağlayan, ona yön veren herhangi bir güç.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.

sağgörü

gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, kavrayış, anlayış, basiret.

limonlu soda

kulaklarımızdaki buruk bir şarkı gibi biraz ekşimsi ama biraz da tatlı, şu sıcak günlerin güzel içeceği.

gam

kaygı, tasa, üzüntü, endişe.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

doğa

kendiliğinden var olan ve insan etkinliğinin dışında kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren, canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü.

hasret çekmek

uzun zamandır uzakta bulunan sevdiği kimseye ya da yere kavuşmak isteği, özlemi içinde bulunmak, özlem duymak, özlemek.