transseksüel

hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kimse.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

hınç

öç alma duygusuyla dolu öfke, gayz.

psikolog

psikoloji ilgilenen kimse, ruh bilimci.

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

ilke

"prensip" ve "umde"nin eş anlamlısı olan nosyon. temel düşünce, temel inanç, temel bilgi, davranış kuralı, öge ve unsur anlamlarına gelir.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

namaz

islam dinine göre, müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyrulan ibadet.

gurur

1. kibir.

2. onur, şeref, haysiyet.

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

meziyet

bir kişiyi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik.