evrim ağacı

güzel ve aşırı yararlı bir platform / oluşum.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

norm

kurallar olarak benimsenen, yerleşmiş bir ilkeye veya yasayan uygun durum.

fobi

bir canlıya veya herhangi bir şeye karşı duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

sanrı

uyanık olan bir insanın, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, halüsinasyon.

duygu

duyularla algılama, his.

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

zilli sally ve delikanlı henry

efes pilsen'in yeni şişe projesi. yalnız cinsiyetçi yaklaşımı hoş bulunmamış twitter'da boykot edilmeye başlanmış bile. ne yaptın efes abi sen? sence kafalar guzelken sally ya da henry farkeder mi?

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

rasyonel

akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ussal.