ajitasyon

1. kışkırtma, kışkırtı.

2. duygu sömürüsü.

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.

devlet

toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

skandal

büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.

fobi

bir canlıya veya herhangi bir şeye karşı duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

simurg

kızılmaske

muaf sözlük yazarı, hoş gelmiş sefalar getirmiştir. kalemdarlığı daim olsun, aşikare yaza dursun...

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

halüsinasyon

uyanık bir insanın kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması ve yaşaması durumu.

duygusal

gözü yaşlı bir duygululuğu olan, içli kimse.

psikolog

psikoloji ilgilenen kimse, ruh bilimci.

radikal kemalist

yeni muaf sözlük yazarı. yazarlığına daha önce şahit olmuşluğum vardır, güçlü kalemi daim olsun. hoş gelmişler...

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

yaradan

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.