seks

cinsel ilişkide bulunma durumu veya etkinliği.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

anın görüntüsü

ılerde çok değerlenecek bir başlık, geleceği görebiliyorum evet.

radikal kemalist

yeni muaf sözlük yazarı. yazarlığına daha önce şahit olmuşluğum vardır, güçlü kalemi daim olsun. hoş gelmişler...

teknik

gökyüzü

iyi şeylerin geldiği yer. ışık, yağmur, hava. göğe bakalım.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

mustafa kemal atatürk

gelmiş geçmiş en büyük lider. onu anlatmaya lügatlar yetmez.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

skandal

büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay.

rain man

dustin hoffmanın otistik kardeş rolünde yardırdığı, oyunculuk dersi verdiği film. bilmeseniz adamı gerçekten otistik sanabilirsiniz.

imaj

zeka

insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

ilah

1. çok tanrıcılıkta insanüstü varlıklardan her biri.

2. allah, rab, tanrı, halik, hüda.

3. bir alanda yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen ve çok tutulan kimse: "moda ilahı."