anarşizm

tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması için çalışan öğreti.

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

oksimoron

doğu ile batının muttasılı, kuzey ile güneyin ekvator buluşması gibi; tezat kardeşliğidir oksimoron. bazen edebî pekiştirme, bazen de inceden alay için kullanılan kavramdır.

şiddet

karşıt tutumda, görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, sert davranma, sertlik.

yaradan

eleştiri

bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yönlerini bulup gösterme amacıyla inceleme işi, tenkit.

cami

müslümanların bir arada namaz kılmak, tanrı’ya tapınmak için yaptıkları, içinde günde beş kez namaz kılıp dua okudukları, tanrı’ya tapındıkları yapı.

argo

her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim.

tasa

kaygı, gam, üzüntü, endişe vb.

barış

savaş olmadığı, huzurun olduğu, tarafların birbirini daha yakından tanıdığı durum. kuran’da “sulh hayırdır” buyruluyor. mümkün oldukça barışta kalmalı insan.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

zümrüdüanka

efsanelerde geçen devasa bir kuş, simurg.

muaf sözlük

açılışı, güzel bir cuma'ya denk gelen 30 ağustos zafer bayramına denk gelmiş geleceği parlak göz bebeğimiz sözlüktür.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

transseksüel

hormon tedavisi görüp ameliyat olarak cinsiyet değiştiren kimse.

ırz