biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

çıkar yol

alkol

her geçen gün ziyadesiyle zam gelen narkotik madde.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

kült

1. tapınma.

2. bir grup veya insanlar arasında aşırı ilgi görmüş film.

asker

orduda görevli bulunan, erden mareşale değin herkes.

çay

kimse kusura bakmasın ama bu yaz sıcağında kola varken yüzüne bakılmayacak içecek.

kargaşa

felsefe

var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması.

travma

beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, bugünümüzü etkileyen, yoğun bir şekilde olumsuz duygular yaratan durum.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

deizm

tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte herhangi bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen, tanrılık gücün yalnızca yaratmayla sınırlı kaldığını, tanrı’nın evreni yarattıktan sonra doğanın ve dünyanın hiçbir işine karışmadığını öne süren öğreti.

30 ağustos zafer bayramı

başbuğ atatürk'ün önderliğinde büyük bir millet zaferi olan 30 ağustos zafer bayramımız kutlu olsun.

nefret

1. bir kimsenin kötülüğünü ve mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

2. tiksinme, tiksinti.

gurur

1. kibir.

2. onur, şeref, haysiyet.

rasyonalite

rasyonel olanın niteliği.

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

dua

tanrı'ya yalvarma, tanrı'dan yardım isteme, yardım dileme, yakarış.