nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

homoseksüel

yalnızca kendi cinsine ilgi duyan kimse.

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.

idealist

bir ülkeye çıkar gütmeden bağlı olan kimse.

ağırbaşlı

davranışları ölçülü, olgun kimse, vakur, ciddi.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

muaf sözlük

bilgi küllerinden yeniden doğmaktır sloganıyla, sözlükler alemine katılan yeni bir soluktur; muaf sözlük...

muafiyette muvaffak olma temennisi düsturumuzdur. rabbim mahçup etmesin bizi.

bismillah...

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

etik

iyi, kötü, yarar gibi sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, ahlak ve onun ilkeleriyle uğraşan felsefe kolu.

cin

1. masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere ve bu arada insan biçimine de girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık.

2. çok akıllı, çok kurnaz kimse.

aklıselim

doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği, sağduyu.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

pratik

uygulama, uygulamalı, teori karşıtı.

askerlik

asker olma durumu, vatani görev.

ekonomi

insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.