ajitasyon

1. kışkırtma, kışkırtı.

2. duygu sömürüsü.

tesir

ölçüt

namaz

islam dinine göre, müslümanların sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda, kurallarını yerine getirerek yapmaları buyrulan ibadet.

tavır

hani marjinal bizdik

cem yılmaz’ın unutulmaz sözüdür. ayrıca güzel de bir bkz'dır.

savaş

devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.

hasret

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, özlem.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

ilke

"prensip" ve "umde"nin eş anlamlısı olan nosyon. temel düşünce, temel inanç, temel bilgi, davranış kuralı, öge ve unsur anlamlarına gelir.

evrim

kavram olarak evrim aslında her türlü tekamülü içermekle birlikte günümüzde evrim denince akla biyolojik evrim hatta türler arası geçişliliği esas alan “materyalistik evrim” gelir. halbuki bir markanın, bir sporcunun, bir sanatçının da yıllar içindeki yapısal değişikliklerine evrim denilebilir. dünya görüşümüzün de evrimi mümkündür.
(bkz:anlam daralması)

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

ırz

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

depresif

depresyondan mustarip, depresyona maruz kalmış kimse.

adrenalin

canlıyı acil harekete geçiren hormon.