zümrüdü kanka

uzun yollardan yorulmadan yürüyen yazar.
açık ve parlak olsun yolu.

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

mutluluk

mutsuzluk karşıtı olan evrensel bir diğer olgudur.

mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

savaş

devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.

tecrübe

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, deneyim.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

terörist

terörizm yanlısı kimse.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

intiba

öngörü

bir işin ilerisini tahmin etme veya bir işin ileride nasıl bir yol alabileceğini anlama ve ona göre davranma.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.

ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

kafdağı

nerede olduğu bilinmeyen, sadece efsanelerde ve öykülerde yer alan hayalî dağ.

kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.