rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

özsever

travma

beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, bugünümüzü etkileyen, yoğun bir şekilde olumsuz duygular yaratan durum.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

mustafa kemal atatürk

türk milletinin ebedi başkomutanı ve önderi olan ulu insandır; ruhu şâd olsun.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

depresyon

depresyona girse bile muaf kalmasını temenni ettiğim yeni yazar. hoş geldin genç, çok derine dalma, ok?

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

muaf sözlük

gel bile denmediği halde atımız ile beraber geliriz elbet. (bkz:zeytinlirockfestivali) nden selamlar.

anne

kutsal bir varlık olsa da fazla da abartılmaması, putlaştırılmaması gereken aile üyesi. her annenin her yaptığı doğru olacak diye bir kaide yok.

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

varsayım

deneyle kanıtlanmamış olmakta birlikte, kanıtlanabileceği umulan önerme, hipotez.

içgüdü

canlılara doğuştan gelen hareketlerin ve davranışların tümü.

subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

muaf sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

olmazsa olmaz başlıklardan biridir.

hepimizin kalemi, dili, aklı ve bir de hayatı olduğuna göre hepimiz bir şeyler söylemek isteriz.

ılerleyen zamanlarda çok değerlenecek başlıktır.

ciddiyet

davranışlarda ölçülülük.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.