sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

radikal kemalist

sözlüğe gelişiyle beni sevindirmiş radikal düşünceleri kabul edilebilir olan yazardır.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

limonlu soda

mideyi şişiren sodadır.

tadı güzel ancak bir şişeden fazla içilmesi önerilmez.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

çelişmek

birbirini tutmama, aralarında zıtlık ve uyum bulunma durumu, tutarsızlık.

aseksüel

sekse karşı ilgisiz ve isteksiz olan kimse.

sigara

birçok insanı bağımlısı yapan maddedir.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

intikam

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, öç.

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

intiba

erkek

"erk"ten gelen bir ad. tabii yanılmıyorsam.