başbuğ

eski türklerde başkomutan, önder.

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

rasyonel

akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ussal.

konsept

kavram, anlayış, görüş, düzen, içerik.

manipülasyon

insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

duygusal

gözü yaşlı bir duygululuğu olan, içli kimse.

etki

bir kimsenin ya da bir nesnenin başka bir kimse ya da nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim vb. değiştirmeye yol açan gücü, tesir.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

intikam

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, öç.

tutum

hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

tesir

deneyim

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, tecrübe.

muaf sözlük

vatana ve millete hayirli olsun.

muaf sözlük

uludağ sözlük gibi iğrenç ve seviyesiz bir ortama dönüşmemesi umulan yeni platform. benim için çok değerli olan bir insanın tavsiyesi ile geldim.

motivasyon

canlıda hareketi başlatan, iş yapmaya iten içsel güç.

sebastian atımı getir

güzel tanımları olan, ofis adamı, gezmeyi, yaşamayı ve fotoğraf çekmeyi seven yazar kişisi.