tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

duygu

duyularla algılama, his.

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

hiciv

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

kaygı

üzüntü, korku duyulan düşünce, tasa, gam.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

evrim

bir canlıyı ötekilerden ayrımlı duruma getiren biçimsel ve yapısal özelliklerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

hani marjinal bizdik

cem yılmaz’ın unutulmaz sözüdür. ayrıca güzel de bir bkz'dır.

manyak

maniye tutulmuş kimse.

limonlu soda

mideyi şişiren sodadır.

tadı güzel ancak bir şişeden fazla içilmesi önerilmez.

asker

orduda görevli bulunan, erden mareşale değin herkes.

saldırgan

kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

terörizm

topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü.

kindar

bir kimseye karşı öç alma duygusu taşıyan, öç almak isteyen kimse, kinci.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

savaş sanatı

tam olarak net bilgi olmasa da yazarı sun tzu'dur. kitapta savaşla ilgili kurallar madde halinde yazılmış ve günlük hayatta kullanılabilir tarzdadır.