saldırgan

cinayet

insan öldürme, kıya.

sadakat

sağlam ve güçlü içten bağlılık.

küfür

sövmek için söylenen küçük düşürücü söz.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

his

duyularla algılama, duygu.

kalite

bir şeyin güzel veya çirkin oluşu.

deprem

hiçbir ülkenin başına gelmemesi gereken doğal afetlerden en yıkıcısı.

karikatür

insan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

ilke

"prensip" ve "umde"nin eş anlamlısı olan nosyon. temel düşünce, temel inanç, temel bilgi, davranış kuralı, öge ve unsur anlamlarına gelir.

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

nostalji

geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

enerji

organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. bir de "manevi güç" anlamına gelir. fizik terimi olarak da "maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya güç, erke." demektir.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

sarışın bir kurt

(bkz:nazım hikmet) in şiirinde geçen bölümdür. genco erkal harika seslendirmiştir.

“ dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.paşalar onun arkasındaydılar.
o, saati sordu
paşalar: 'üç', dediler.
sarışın bir kurda benziyordu
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak
kocatepe'den afyon ovasına atlayacaktı.”

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.