kahvaltı

çay, zeytin, peynir, reçel vb.den oluşan ve genellikle sabahları yenilen ya da herhangi bir zamanda yenilebilen hafif yemek.

reaksiyon

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

egoist

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, bencil.

özlem

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, hasret.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

eşkıya

dağda, kırda yol kesen haydutlar.

idam

türkiye'ye gelip gelmemesi tartışmalara yol açan ceza yöntemi.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

kadın

soğdçadan dilimize geçen bir ad.

cinayet

insan öldürme, kıya.

psikoloji

akıl, zihin, bilinç ve düşünceyle ilgilenen bir bilim dalı.

tanrı

tengri'den gelen özel bir addır, allah ismiyle beraber anlamdaş olmuştur.

tanımı: evrenin ve her şeyin yaratıcısı, koruyucusu, yöneticisi olduğuna ve birliğine inanılan yüce varlık, yaradan.

duygu

duyularla algılama, his.

algı

bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma.

muaf sözlük

açılışı, güzel bir cuma'ya denk gelen 30 ağustos zafer bayramına denk gelmiş geleceği parlak göz bebeğimiz sözlüktür.

öç

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.