manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

müslümanlık

faşizm

italyan milliyetçiliğine verilmiş bir ad.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

psikolojik şiddet

mobbing yöntemi ile veya başka bir yolla insanı yıldırmak, bezdirmek ve küçük düşürmek için başvurulan yöntem.

cem yılmaz

kaliteli güldürebilen bir komedyendir.
showları evire çevire izler yine güleriz.

bunalım

1. doğal süreçte birdenbire oluşan aykırılık; gerginlik veya sıkıntı içine girmek.

2. uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak, karamsarlığın ve umutsuzluğun güçlenmesiyle oluşan ruhsal bozukluk, depresyon, kriz.

kahve

ana yurdu etiyopya olan bir içecek.

muaf sözlük

muaf sözlük mü? ooo alırım bi dal... şaka bir yana besmele ile başlayıp 8. vadiden ötelere ulaşmasını dilediğim sözlüğümüzün varlığı daim olsun. yeni bir soluk, yeni bir sema katı. ne diyeyim, uç uçabildiğin kadar anka kuşu.

hayırlı olsun.

ilah

1. çok tanrıcılıkta insanüstü varlıklardan her biri.

2. allah, rab, tanrı, halik, hüda.

3. bir alanda yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen ve çok tutulan kimse: "moda ilahı."

öfke

insanda bulunan savunma mekanizması.

ingilizce

hint–avrupa dil ailesinden, ingiltere’de, irlanda’da, amerika birleşik devletleri’nde, kanada’da, avustralya’da ve çoğu eski ingiliz sömürgesi olan, ingiliz uygarlığını benimsemiş daha başka birçok ülkede konuşulan dil.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

irade

bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme ve bunu uygulama gücü.

adalet

bir mefhum ve ilkedir, çıkarlar için esnetilebilmekte maalesef.

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

realizm

gerçekleri görmeyi ve ona göre davranmayı öğütleyen öğreti.

halüsinasyon

uyanık bir insanın kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması ve yaşaması durumu.

anarşizm

tarihsel şartlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması için çalışan öğreti.

feminizm

toplumda kadının haklarını çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden akım, kadın hareketi.