objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

muaf sözlük

gel bile denmediği halde atımız ile beraber geliriz elbet. (bkz:zeytinlirockfestivali) nden selamlar.

rab

evrendeki her şeyi yaratan yüce ve tek varlık, allah, tanrı, halik, hüda, yaradan.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

terör

genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem.

ekonomi

insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

queen

muaf sözlük yazarı, ilk saatlerin yazarı. hoş gelmiş hatta sefalar bile getirmiş. varlığın daim olsun reis, yazalım çokça.

manzume

zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, şiir.

mecaz

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, metafor.

fobi

bir canlıya veya herhangi bir şeye karşı duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

çelişki

sözlerin veya davranışların birbirini tutmaması durumu, aykırılık, zıtlık.

kahvaltı

çay, zeytin, peynir, reçel vb.den oluşan ve genellikle sabahları yenilen ya da herhangi bir zamanda yenilebilen hafif yemek.

nostalji

geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu.

kitap

ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

özseverlik

özsever olma durumu, narsistlik.

hz. muhammed

islam dinini tanrı'dan aldığı vahiy yoluyla yayan ve semavi dinlere göre son peygamber.