teknik

töre

bir toplumda ahlak, gelenek, görenek ve ortaklaşa alışkılarca belirlenmiş, benimsenmiş davranışların ve yaşama biçimlerinin, öteden beri uyulagelen toplumsal kuralların, şu ya da bu konuda tutulagelen yolların tümü.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

ekonomi

insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

ajitasyon

1. kışkırtma, kışkırtı.

2. duygu sömürüsü.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

üzüntü

olması istenmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği.

nazım hikmet ran

dönemin büyük şairlerinden biri olan şairdir.

şeytan

1. Âdem'e secde etmediği gerekçesiyle cennetten kovulan cin, iblis.

2. kötü niyetli, kötü düşünceli (kimse).

3. çok kurnaz, uyanık (kimse).

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

hani marjinal bizdik

cem yılmaz’ın unutulmaz sözüdür. ayrıca güzel de bir bkz'dır.

tutarsızlık

birbirini tutmama, birbirine uymama, çelişmek.

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

30 ağustos zafer bayramı

başbuğ atatürk'ün önderliğinde büyük bir millet zaferi olan 30 ağustos zafer bayramımız kutlu olsun.

zilli sally ve delikanlı henry

efes pilsen'in yeni şişe projesi. yalnız cinsiyetçi yaklaşımı hoş bulunmamış twitter'da boykot edilmeye başlanmış bile. ne yaptın efes abi sen? sence kafalar guzelken sally ya da henry farkeder mi?