paradoks

1. kökleşmiş inanışlara aykırı olarak öne sürülen düşünce.

2. doğru kabul ettiğinizde kendini yanlışlayan, yanlış kabul ettiğinizde ise kendini doğrulayan önerme, kısır döngü.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

eşkıya

dağda, kırda yol kesen haydutlar.

ak parti

2001 yılında kurulan siyasi partidir.
kurucusu recep tayyip erdoğan'dır.

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.

muaf sözlük

bilgi küllerinden yeniden doğmaktır sloganıyla, sözlükler alemine katılan yeni bir soluktur; muaf sözlük...

muafiyette muvaffak olma temennisi düsturumuzdur. rabbim mahçup etmesin bizi.

bismillah...

gel bak ne buldum

yeni muaf sözlük yazarı. geldi; hoş geldi, baktı; üye oldu, buldu; umarım hoş bulmuştur. varlığı daim olsun yazarı...

özlemek

sevdiği bir şeyi ya da kimseyi bir daha görmek isteğini duymak, ona kavuşmak istemek, onu göreceği gelmek.

nostalji

geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

komünizm

bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni.

yanılsama

var olan bir canlıyı veya nesneyi farklı, değişik algılama, illüzyon.

zarafet

hoşluk, güzellik, cazibe.

tutku

1. aşırı, yoğun istek.

2. irade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.

hayal dünyası

“hayal dünyasında istediğin her şeyi kurabiliyorsun, hem de her şeyi. hem hayal dünyanda hiç acı hissetmezsin” elif (7).

öç

kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam.

halüsinasyon

uyanık bir insanın kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması ve yaşaması durumu.

tepkime

birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon.

hayat

canlılarda doğumdan ölüme kadar, etkinliğini sağlayan olgular bütünü.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.